В якому році була прийнята нова редакція Закону України „Про охорону праці”?  

В якому році була прийнята нова редакція Закону України „Про охорону праці”?

A. *2004

B. 2002

C. 2005

D. 2006

E. 2007

Чи залежить поширення дії Закону України „Про охорону праці” від того, якої форми власності підприємство?

A. *Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм їх власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють

B. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації державної форми власності

C. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації приватної форми власності

D. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації змішаної форми власності

E. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації державної та змішаної форми власності

29. Дайте точне визначення поняття „роботодавець”

A. *Роботодавець – це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, або фізична господарювання, який використовує найману працю. особа, які використовують найману працю

B. Роботодавець – це власник підприємства, установи, організації, який використовує найману працю

C. Роботодавець – уповноважений власником орган, який використовує найману працю

D. Роботодавець – це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності

E. Роботодавець – це фізична особа, яка використовує найману працю

30 Дайте точне визначення поняття „працівник”

A. *Працівник – це особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)

B. Працівник – це особа, яка працює на підприємстві приватної форми власності

C. Працівник – це особа, яка виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)

D. Працівник – це особа, яка працює на підприємстві лише державної форми власності

E. Працівник – це особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує різні обов’язки або функції

Які пільги, згідно Закону України „Про охорону праці”, передбачені для працівників, що зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

A. *Передбачено скорочення тривалості робочого часу

B. Передбачено призначення премій для працівників

C. Оплата праці здійснюється у подвійному розмірі

D. Безоплатне забезпечення лікувально-дієтичним харчуванням

E. Все перераховане


5888571282887959.html
5888630520145305.html
    PR.RU™