Відомості про можливості програми HeadLiner

Програма HeadLiner розроблялася з метою підвищити ефективність роботи користувача при створенні:

ü заголовків для текстів, підбора слоганів

ü яскравих фраз і метафор

ü придатних цитат, епіграфів

ü підписів під ілюстраціями, текстів банерів

Програма має систему прийомів та прикладів, за аналогією з якими користувач створює свій текст.

Програма покликана підсилювати – але не заміняти – інтуїцію, знання й образи користувача. Саме тому у різних авторів, що користуються програмою, результати різні...

З огляду на те, що заголовки часто є видозміною «крилатих фраз»: висловів, прислів'їв, реплік кіноакторів і т.п., у програму включені тематичні бази даних з можливістю їхнього перегляду при роботі.

Цикл роботи з програмою можна умовно розбити на 3 кроки.

Крок 1. Умова

На панелі (ліворуч) виберіть наступні параметри, що характеризують текст:

1. Предмет опису тексту. Можна вибрати 2-3 варіанта.

2. Передбачуване відношення читачів до предмета опису тексту. Як аудиторія відноситься (позитивно, негативно, байдуже) до того предмета, про який потрібно написати?

3. Задача тексту. Чого автор хоче домогтися від читачів у вашому тексті? Можна вибрати 2-3 варіанта. Важливо вибирати саме задачу всього тексту в цілому, а не задачу його заголовку.

Увага! Не квапитеся. Від правильної постановки задачі залежить якість рішення. Точно поставлена задача - наполовину вирішена задача.

4. Якщо всі параметри вибрані, натисніть кнопку <НАЙТИ АНАЛОГИИ>.

А) Вибір предмета опису

Для звуження полів пошуку аналогій можна вибрати від 1 до 3 предметів опису – співпадаючих з задачею, яку потрібно розв’язати, або найбільш близьких їй.

Для розширення полів пошуку аналогій можна не вибирати предмети опису. У цьому випадку програма видасть аналогії по всіх можливих предметах опису.

При бажанні одержати більш "прицільні" рекомендації, після вибору предмета опису його можна деталізувати. Наприклад, замість “процес, ситуація” вибрати “наслідки процесу, ситуації”...

Б) Вибір відношення клієнтів

1. Для постановки задачі потрібно вказати відношення клієнтів до предмета опису (а не до самого заголовка або тексту!).

2. Якщо предмет опису при переході до нового розділу тексту змінюється то, після кожної його зміни, варто вибирати нове (!) відповідне відношення до нього клієнтів (читачів).

3. Якщо різні групи клієнтів по-різному відносяться до предмета опису, варто орієнтуватися на ту групу клієнтів, думку (відношення) яких найбільш важливо змінити або підтвердити.


5652543264515502.html
5652562912359947.html
    PR.RU™