Амалды орында

(947-589) ·2

а) 716 ә) 715 б) 714

8. Көбейтудің мәнін есепте

1526 · 35;

а) 4578 ә) 101824 б) 53410

9. Теңдік тура ма тексер.

170 · 3 + 170 = 170 · 4;

а) = ә) > б) <

10. Қалдықпен бөлуді орында мәнін тап.

52006 : 4

а) 13004 (қ 6) ә) 13001 (қ 2) б) 20003 қ (4)

11. Қабырғаларының ұзындығы ? см және ?см тіктөртбұрыштың периметірі мен ауданын есептеп шығар.

а) Р = 10 см S= 6см2 ә) Р = 6 см ,S= 6см2 б) Р = 10 см, S= 5см2

12. Өрнектің мәнін тап. а · 15 деп алып а = 2, 7, 4

а) 30, 85, 60 ә) 25, 95, 60 б) 30, 105, 60

13. Мысалды шығар.

Жеміс бағында әр қатарда 12 ағаштан 9 қатар алма ағашы өсіп тұр.Алмұрт ағаштары алма ағаштарынан 3 есе кем . Алмұрт ағаштары Қанша ?

а) 14 ә) 36 б) 26

14. Өрнек түрінде жаз

х пен 9 дың көбейтіндісіне 810 ның 9 ға бөліндісін қос.

а) (х · 9)+ 810:9 ә) х · 9: 810 + 9 б) х · 9 + 810:9

15. Бақшада 840 жеміс жиналды. Оның екіден бір бөлігі базарға жөнелтілді және 45кг мектепке берді. Қаншасын алып қалды?

а) 204 ә) 375 б) 344

16. Өрнектің мәнін тап.

35755:5 +98

а) 7209 ә) 7059 б) 7249

17. Ұзындық өлшем бірілігін көрсет

а) см, дм, м,км. ә)кг, ц, т,м б) см, дм,кг,т

18.Төрт таңбалы санды тап.

а) 12 ә) 364 б) 8241

19. Үш бірлік , жеті ондық, алты жүздік екі мыңдық санын тап.

а) 3762 ә) 2673 б) 20763

20. Шебер 4 күнде 48 шкаф жасады,96 шкафты ол неше күнде жасайды?

а) 12, ә) 48 б) 8

21. Минутпен өрнекте: 1 тәулік 6 сағат 9минут

А) 1802мин В) 1809 мин С) 1720 мин Д) 1800 мин

22. Екі жүз үш мың он тоғыз санының цифрлармен жазылуын көрсет.

А) 200310 В) 203019 С) 203020 Д) 204500

23.Бөлінгіш 405, бөлгіш 40, қалдықты тап.

А) 6 қалд В) 7 қалд С) 5 қалд Д) 4 қалд

24.Қанат 6 секундта 30м жүгірді. Ол қандай жылдамдық пен жүгірген.

А) 6 м/сек В) 7 м/сек С) 5 м/сек Д) 8 м/сек

25. Санды цифрмен жаз. Алты жүз он екі мың төрт жүз қырық бес.

А) 604546 В) 612600 С) 600446 Д) 612445

Сандар мен шамаларға қолданатын амалдар.( Қосу және азайту) математика №3, 4Рет саны Жауабы
І нұсқа ІІ нұсқа
В С
А Б
В С
С Б
С Б
В С
А Б
С А
А Б
В С
А А
С Д
В Б
А С
В Б
С А
А Б
С С
В Б
С А
В Б
В Д
С С
С Д
д Д

Сандар мен шамаларға қолданатын амалдар.( Қосу және азайту)Математика № 4

1) Амалдарды орындап шешуін тап : 810:9*8+40*7

А) 7480 Б)230

С)1000 Д)1010

2)Ең кіші натурал сан?

А)0 Б)1

С)10 Д)5

3)Тендеудің шешімін тап: х*40=2400:20

А)120 Б)30

С)3 Д)40

4)шаршының кабырғасы 2 см 5мм. Онын периметрін тап:

А) 5см Б)10

С) 6см Д) 12см

5)1км-дің төрттен бірін тап:

А)200 м Б)250 м

С)500 м Д) 400м

6) Айжан 200гр. Кәмпит үшін 72 тенге толеді. 1кг кәмпит канша турады?

А)350тг Б)320 тг

С)360 тг Д) 380 тг

7) Берік 48 км жолды 3 сағатта жүрсе, 5сағатта қанша км жол жүрер ед1?

А)90 Б) 80км

С)70км Д)100км

8) ені 6 см болатын тік төртбұрыштың периметрін тап?

А)28см б)26

С) 30см д)35см

9) көлемі 729см 3 текшенің қырын тап:

А)8см б)9см

С) 7см д)6см

10) Ерланның бір інісі, бір ағасы бар . Олар неше ағайынды?

А)2 б)4

С)3 д) 1

11)тігінші 28 м матадан 7 көйлек тікті. 48м матадан неше көйлек тігуге болады?

А) 12 б)14

С)3 д) 10

12. ойлаган саныма 5-ті қосып, нәтижесін 3-ке көбейтсем, 27 шығады. Мен қандай сан ойладым.

А) 5 б)6

С)3 д)4

13. Айдостың 6 асығы бар. Талғаттың асығы Айдостікінен 2-еуі кем.

Екеуінде неше асық бар?

А)8 б)10

С)12 д)14

14. 245 санын 10 есе арттыр?А) 245 б) 24500

С)2450 д)2405

15. 1 кг өрік 280 тг тұрады. 300 гр. Өрік қанша тұрады?

А)85 б)84

С)82 д)90

16. 6 санының кубын тап:

А) 216 Б) 316

С)210 д)240

17. текшенің қанша өлшемі бар?

А)2 Б)3

С)4 д) 5

18.Отыз алты мың жеті жүз қырық сегіз санын цифрмен белгіле:

А)36048 Б) 30748

С)36748 д)36078

19. Үш мүшел толған адам нешеде болады?

А)36 Б)37

С)35 д)40

20. 99 999 санынын тікелей алдында болатын санды тап,:

А) 99 998 Б) 99 995

С) 99 997 д) 100 000

21. Өрнектің мәнін есепте 60000:1000х10

А)6 Б)600

С)60 Д)6000

22. Есептеп,жауабын тап: 33+73

А)48 Б)1072

С)1071 Д)370

23. Шаршының ұзындығы 40см.Ауданын тап.

А)1800см В)1400см

С)1600см Д)1700см

24. Қалдықпен бөлуді тап 3968:3

А)1320(3 қ) В)3212(1 қ)

С)1531(5 қ) Д)1322(6 қ)

25. Теңдеуші шеш: 24032:B=4

А)5080 В)5008

С)6802 Д )6008

Сандар мен шамаларға қолданатын амалдар (көбейту және бөлу) Математика № 5

1) 214076 санындағы 4 цифры

А.мыңдық В.жүздік С.ондық Д.бірлік

2) 72399 саны қай сандардың арасында келеді?

А.72389және72370 В.72398 және 75400 С.702389және702399 Д.жауабы жоқ

3) Үшінші разрядтың 7 бірлігі , екінші разрядтың 5 бірлігі және бірінші разрядтың 2 бірлігі бар санды тап.

А.257 В.572 С.752 Д.275

4) 25•9•4•2=(25•4)•(9•2) өрнегінде көбейтудің қай заңы пайдаланылған?

А.ауыстырымдылық В.терімділік С.үлестірімділік Д.дұрыс жауабы жоқ

5)Қай өрнекте амалдардың орындалу реті дұрыс көрсетілген?

(8000-500):(400-300)

А.-,-,÷ В.-,÷-, С.÷,-,- Д.жауабы жоқ

6) Қажетті өлшем бірлігін тап: 60... =6...

А. см,дм В.мин,сек С.ц,кг Д.тәул.,сағ

7) Бір сағаттың алтыдан бір бөлігінде неше минут бар?

А.10мин В.60мин С.6мин Д.1мин

8) Бір қап қанттың массасы 50 кг . Осындай 4 қап қанттың массасын тап.

А.300кг В.100кг С.200кг Д.400кг

9) 480: 3 өрнегінің мәнін тап.

А.106 В.16 С.160 Д.1440

10) (48+52):(50:5)•7 өрнегіндегі соңғы орындалатын амал .

А.Бөлінді В.Қосынды С.Жақша іші Д. көбейтінді

11) Ойлаған санды 17-ге бөлгенде 340 шықты. Ойлаған санды тап.

А.5780 В.5870 С.4786 Д.3654

12) (а-86)•2 = 200 теңдеуін шеш.

А.100 В.186 С.180 Д.168

13) 11 санының квадраты.

А.21 В.11 С.22 Д.121

14)Жеңіл машина 90км/сағ жылдамдықпен 3 сағат жүрді. Жылдамдығы жеңіл машинаның жылдамдығынан 3 есе кем мотоциклші осы қашықтықты қанша уақытта жүріп өтер еді?

А. 9сағ В.3сағ С.6сағ Д.жауабы жоқ

15) Велосипедші сағатына 14км жүрсе, 7 сағаттан кейін қандай қашықтықта болады?

А.72км В.28км. С.98 км Д.84км

16) Жылқы 30 жыл жасайды. Бұл түйенің жасағанынан 15 жыл кем . Түйе неше жыл жасайды?

А.35км В.26км С.44км Д45 жыл

17) Кітапқа бағасы 1500 теңге, дәптерге осының үштен бір бөлігіндей ақша жұмсалды. Барлығына қанша ақша жұмсалады?

А.1500теңге В.2000 теңге С.2500 теңге Д.3000 теңге

18) Егер тік төртбұрыштың ұзындығын 2 есе кемітсе, ауданы қалай өзгереді?

А.3есе кемиді В.2 есе кемиді С.2есе артады Д.3есе артады

19) Тік төртбұрыштың периметрі дегеніміз не?

А. Тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы

В. Тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарының айырмасы

С. Тік төртбұрыштың ендерінің қосындысы

Д. Тік төртбұрыштың ендерінің айырмасы

20) Ұзындығы 20 дм, ал ені 7 дм тік төртбұрыштың ауданын тап.

А.140дм2 С.170дм

В.150 дм2 Д.200дм

21)Жолаушы барлығы 276км жол жүрді. V, 60км/сағ 4сағ машинамен, қалған жолды 4 сағ. атпен жүрді. Атпен жүрген жылдамдықты тап

А.9 км/сағ В.5км/сағ С.6км/сағ Д.4км/сағ

22)Масса бірлігін белгіле.

А.кг,г,м,км С.сағ,кг,л

В. кг, г,ц,т. Д.тәул.ай,мин

23) 1 кг сары май 300 теңге. Жарты кг май ?

А.150теңге В.130теңге С.200теңге Д.250теңге

24)1 кесінді 3см,2-сі 2 есе ұзын,3-сі біріншіден 2 см ұзын. Үшінші ?

А.5см В.7см С.9см В.6см

25) 1 күні 24км, 2-күні 30км. Барлық жолға 9 сағат жұмсады . Егер олар бірдей V-пен жүрсе әр күні жолда неше сағат болған?

А.4сағ, 5сағ В.3сағ,3сағ С.4сағ,6сағ Д.5сағ,4сағ

Сандар мен шамаларға қолданатын амалдар (көбейту және бөлу)Математика №5, 6

Рет саны Жауабы
І нұсқа ІІ нұсқа
А В
В В
С А
В С
А А
А С
А А
С А
С А
Д В
А А
В А
Д А
А В
С А
Д В
В А
В А
А А
А С
А Д
В В
А В
А А
А А

Сандар мен шамаларға қолданатын амалдар (көбейту және бөлу) математика №6

1) Бірінші кластың 75 бірлігі, екінші кластың 53 бірлігіне қосқанда шығатын теңдік

А.53075 В.530075 С.5375 В.530750

2) 2540кг 4кг нан неше есе артық?

А.350 В.635 С.545 Д.858

3) 450•в в=3

А.150 В.100 С.50 Д.250

4)432+х=900

А.460 В.650 С.468 Д.521

5) 4050 -х =56•70

А.130 В.230 С.250 Д.241

6)5 кг қияр 350 теңге тұрады, ал осындай 7 кг қиярды неше теңге?

А.480 В.460 С.490 Д.390

7) 2168 санын2-ге бөлгенде қандай сан шығады?

А.1084 В.1184 С.10840 Д.1840

8) 48:8+32-54:9+7•8 амалдардың орындалу ретін көрсет

А. 88 В.24 С.102 Д.10

9)3м0дм7см*370см

А.≤ В≥ С= Д.жауабы жоқ

10)4 дм-де қанша мм бар?

А.4000мм В.400мм С.40мм Д.40000мм

11) 1220•3 -124•125:5+12мәнін тап

А.572 В.576 С.356 Д.594

12) (36-6):5-42•0 амалдардың орындалу ретін тап

А.-,÷,∙,- В.-,+,-,÷ С.÷,∙,-,- Д∙,÷,∙,+

13) х+420=567000+420

А.567000 В.568000 С.654000 Д.561040

14)а•6=42024

А.7005 В.7004 С.7400 Д.7540

15)Жолаушы барлығы 276км жол жүрді. V, 60км/сағ 4сағ машинамен, қалған жолды 4 сағ. атпен жүрді. Атпен жүрген жылдамдықты тап

А.9 км/сағ В.5км/сағ С.6км/сағ Д.4км/сағ

16)Масса бірлігін белгіле.

А.кг,г,м,км С.сағ,кг,л

В. кг, г,ц,т. Д.тәул.ай,мин

17) 1 кг сары май 300 теңге. Жарты кг май ?

А.150теңге В.130теңге С.200теңге Д.250теңге

18)1 кесінді 3см,2-сі 2 есе ұзын,3-сі біріншіден 2 см ұзын. Үшінші ?

А.5см В.7см С.9см В.6см

19) 1 күні 24км, 2-күні 30км. Барлық жолға 9 сағат жұмсады . Егер олар бірдей V-пен жүрсе әр күні жолда неше сағат болған?

А.4сағ, 5сағ В.3сағ,3сағ С.4сағ,6сағ Д.5сағ,4сағ

20) 6-разряд 3 және төртінші разряд 6 бірлік тұратын сан.

А.304000 В.603000 С.306000 Д.6004000

21) Жылқы 30 жыл жасайды. Бұл түйенің жасағанынан 15 жыл кем . Түйе неше жыл жасайды?

А.35км В.26км С.44км Д45 жыл

22) Кітапқа бағасы 1500 теңге, дәптерге осының үштен бір бөлігіндей ақша жұмсалды. Барлығына қанша ақша жұмсалады?

А.1500теңге В.2000 теңге С.2500 теңге Д.3000 теңге

23) Егер тік төртбұрыштың ұзындығын 2 есе кемітсе, ауданы қалай өзгереді?

А.3есе кемиді В.2 есе кемиді С.2есе артады Д.3есе артады

24) Тік төртбұрыштың периметрі дегеніміз не?

А. Тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы

В. Тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарының айырмасы

С. Тік төртбұрыштың ендерінің қосындысы

Д. Тік төртбұрыштың ендерінің айырмасы

25) Ұзындығы 20 дм, ал ені 7 дм тік төртбұрыштың ауданын тап.

А.140дм2 С.170дм

В.150 дм2 Д.200дм

Бір таңбалы санға көбейту және бөлу .Математика № 7

1. Бірінші кластың 55 бірлігі және екінші кластың 115 бірлігі – бұл...

A) 550115 B) 115055

C) 115550 D) 55115

2. 48409 санында бірінші кластың қанша бірлігі бар?

A) 409 B) 48

C) 9 D) 8

3. 35 · 220 өрнегін ауыстырғанда мағынасы өзгермеген жазбаны көрсет.

A) 35∙(200∙20) B) 7∙5+11∙20

C) 35∙(11∙20) D) 35∙200+20

4. 700 · (30+20)=700 * 50 өрнегінде теңдік дұрыс болуы үшін жұлдызшаның орнына қандай белгі қою керек?

A) + B) -

C) : D) ∙

5. Есептің дұрыс орындалу ретін анықтаңыз.

1 2 3 4

A) 900-(22+22∙11):3

4 2 1 3

B) 900-(22+22∙11):3

4 1 2 3

C) 900-(22+22∙11):3

1 3 2 4

D) 900-(22+22∙11):3


5650887329925007.html
5650934932864989.html
    PR.RU™